Covid 19

Covid 19 /Coronavirus

Enligt Folkhälsomyndiheten den enklaste definitionen är: En pandemi innebär att en ny typ av influensavirus sprids och smittar människor i stora delar av världen. Det innebär ofta stora konsekvenser för vårt samhälle.

Button

Hur skyddar vi oss?

från och med den 29 september 2021

Hur länge bör jag stanna hemma vid symtom?

Hur länge vuxna och barn bör stanna hemma om de har symtom på covid-19, eller är konstaterat sjuka i covid-19, förändras inte den 29 september 2021. Det gäller även förskolebarn med milda symtom

Håll rent och fint både hemma och på jobbet